Navigácia

Kontakt

 • Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 232/119, Spišská Stará Ves
 • +421 52 482 23 06

Novinky

 • 9. 4. 2018

  Dňa 9. apríla nás navštívili zamestnanci PIENAP-u, ktorí v areáli MŠ umiestnili vtáčie búdky.

 • 28. 3. 2018

  Dňa 28. marca sa uskutočnila recitačná súťaž "MALÝ RECITÁTORIK" v knižnici pod vedením p. uč. Kostkovej. Súťažilo sa v 3. kategóriach - 1. trieda Slimáčikov, 2. trieda Lienok, 3. trieda Motýľov. Porotu tvorili: p. zástupkyňa Boženská, p. uč. Soľavová, p. knihovníčka Dlhá a deti z MŠ: Ryan Kozub a Natália Jabrocká.

  Výhercovia:

  Trieda Slimáčikov: 1. E. Kronová, 2. S. Zavacký, 3. Z. Švienta

  Trieda Lienok: 1. O. Hutník, 2. M. Koňuch, 3. J. Gurovičová

  Trieda Motýľov: 1. L. Zelinová, 2. M. Horník, 3. R. Bolcárová

 • 21. 3. 2018

  Dňa 21. marca sa v triede Lienok uskutočnila otvorená hodina pre rodičov pod vedením p. uč. Tomalovej. Vzdelávacia aktivita bola zameraná na rozvoj grafomotoriky - kreslenie oválu.

 • Vážení rodičia a priatelia MŠ!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít.

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ
  • skvalitnenie vybavenia MŠ

  Ďakujeme.

 • 12. 3. 2018

  Dňa 12. marca 2018 sa v priestoroch CVČ objavila ,,hviezdna obloha”, ktorú mohli deti objavovať príchodom mobilného planetária. Prostredníctvom rozprávky "Zvieratká a planéty" spoznávali prostredie vesmíru.

 • 9. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Platba za stravu

 • 7. 3. 2018

  Dňa 7. 3. 2018 sa v našej MŠ uskutočnila súťaž v skladaní tangramu, ktorej sa zúčastnili deti II. a III. triedy.

 • 8. 2. 2018

  Milí rodičia, ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do MŠ, môžete tak urobiť stiahnutím žiadosti zo stránky https://spos231ssv.edupage.org alebo prísť po žiadosť do materskej školy v mesiaci február, marec, apríl, pretože od počtu detí závisí aj počet otvorených tried. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa a kópiu občianskeho preukazu rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa.

  Zápis detí do MŠ je zo zákona až v máji, ale keďže chystáme úpravy MŠ na väčší počet detí, potrebujeme vedieť, aký je záujem o umiestnenie detí do MŠ už skôr.

 • Radostné Vianoce, šťastný Nový rok, do duše milosti, do srdca radosti, do práce zdravíčka a na stôl chlebíčka Vám želá kolektív MŠ.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 232/119, Spišská Stará Ves
 • +421 52 482 23 06

Fotogaléria