Navigácia

Platba za stravu

IBAN šj pri mš

IBAN šj pri mš: SK32 0900 0000 0004 9457 8856

Novinky

Kontakt

  • Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 232/119, Spišská Stará Ves
  • +421 52 482 23 06

Fotogaléria