Navigácia

Kontakt

 • Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 232/119, Spišská Stará Ves
 • +421 52 482 23 06

Novinky

 • Vážení rodičia a priatelia MŠ!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít.

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ
  • skvalitnenie vybavenia MŠ

  Ďakujeme.

 • 12. 3. 2018

  Dňa 12. marca 2018 sa v priestoroch CVČ objavila ,,hviezdna obloha”, ktorú mohli deti objavovať príchodom mobilného planetária. Prostredníctvom rozprávky "Zvieratká a planéty" spoznávali prostredie vesmíru.

 • 9. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Platba za stravu

 • 7. 3. 2018

  Dňa 7. 3. 2018 sa v našej MŠ uskutočnila súťaž v skladaní tangramu, ktorej sa zúčastnili deti II. a III. triedy.

 • 8. 2. 2018

  Milí rodičia, ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do MŠ, môžete tak urobiť stiahnutím žiadosti zo stránky https://spos231ssv.edupage.org alebo prísť po žiadosť do materskej školy v mesiaci február, marec, apríl, pretože od počtu detí závisí aj počet otvorených tried. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa a kópiu občianskeho preukazu rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa.

  Zápis detí do MŠ je zo zákona až v máji, ale keďže chystáme úpravy MŠ na väčší počet detí, potrebujeme vedieť, aký je záujem o umiestnenie detí do MŠ už skôr.

 • Radostné Vianoce, šťastný Nový rok, do duše milosti, do srdca radosti, do práce zdravíčka a na stôl chlebíčka Vám želá kolektív MŠ.

 • 17. 12. 2017

  Dňa 17.12.2017 sa v kultúrnom dome uskutočnilo vianočné vystúpenie "ČARO VIANOC". Žiaci Spojenej školy si pripravili krásny vianočný program plný vianočnej atmosféry. Deti z materskej školy sa taktiež zúčastnili a potešili nás vianočnými básňami a piesňami.

 • Srdečne pozývame rodičov, starých rodičov, príbuzných a kamarátov na vianočné vystúpenie detí zo Spojenej školy, ktoré sa uskutoční 17.12.2017 o 14:00 v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.

 • 6. 12. 2017

  Dňa 6. decembra 2017 navštívil našu MŠ Mikuláš. Deti ho privítali starostlivo nacvičeným programom - pesničkami a básničkami. Každé dieťa si od Mikuláša odnášalo balíček plný sladkých prekvapení a veľa pekných spomienok na stretnutie s ním.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 232/119, Spišská Stará Ves
 • +421 52 482 23 06

Fotogaléria