Navigácia

 • Vtáčie búdky

  9. 4. 2018

  Dňa 9. apríla nás navštívili zamestnanci PIENAP-u, ktorí v areáli MŠ umiestnili vtáčie búdky.

 • Recitačná súťaž

  28. 3. 2018

  Dňa 28. marca sa uskutočnila recitačná súťaž "MALÝ RECITÁTORIK" v knižnici pod vedením p. uč. Kostkovej. Súťažilo sa v 3. kategóriach - 1. trieda Slimáčikov, 2. trieda Lienok, 3. trieda Motýľov. Porotu tvorili: p. zástupkyňa Boženská, p. uč. Soľavová, p. knihovníčka Dlhá a deti z MŠ: Ryan Kozub a Natália Jabrocká. 

  Výhercovia:

  Trieda Slimáčikov: 1. E. Kronová, 2. S. Zavacký, 3. Z. Švienta

  Trieda Lienok: 1. O. Hutník, 2. M. Koňuch, 3. J. Gurovičová

  Trieda Motýľov: 1. L. Zelinová, 2. M. Horník, 3. R. Bolcárová

 • Otvorená hodina v II. triede

  21. 3. 2018

  Dňa 21. marca sa v triede Lienok uskutočnila otvorená hodina pre rodičov pod vedením p. uč. Tomalovej. Vzdelávacia aktivita bola zameraná na rozvoj grafomotoriky - kreslenie oválu.

 • Darujte nám 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia MŠ!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít.

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ
  • skvalitnenie vybavenia MŠ

  Ďakujeme.

 • MOBILNÉ PLANETÁRIUM

  12. 3. 2018

  Dňa 12. marca 2018 sa v priestoroch CVČ objavila ,,hviezdna obloha”, ktorú mohli deti objavovať príchodom mobilného planetária. Prostredníctvom rozprávky "Zvieratká a planéty" spoznávali prostredie vesmíru. 

 • Návšteva infocentra PIENAP-u

  9. 3. 2018
 • 9. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Platba za stravu

 • SÚŤAŽ V SKLADANÍ TANGRAMU

  7. 3. 2018

  Dňa 7. 3. 2018 sa v našej MŠ uskutočnila súťaž v skladaní tangramu, ktorej sa  zúčastnili deti II. a III. triedy.

 • Zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019

  8. 2. 2018

  Milí rodičia, ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do MŠ, môžete tak urobiť stiahnutím žiadosti zo stránky https://spos231ssv.edupage.org  alebo prísť po žiadosť do materskej školy v mesiaci február, marec, apríl, pretože od počtu detí závisí aj počet otvorených tried. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa a kópiu občianskeho preukazu rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa.

  Zápis detí do MŠ je zo zákona až v máji, ale keďže chystáme úpravy MŠ na väčší počet detí, potrebujeme vedieť, aký je záujem o umiestnenie detí do MŠ už skôr. 

  Ďakujeme.

 • ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

  Radostné Vianoce, šťastný Nový rok, do duše milosti, do srdca radosti, do práce zdravíčka a na stôl chlebíčka Vám želá kolektív MŠ.

 • VIANOČNÉ VYSTÚPENIE - ČARO VIANOC

  17. 12. 2017

  Dňa 17.12.2017 sa v kultúrnom dome uskutočnilo vianočné vystúpenie "ČARO VIANOC". Žiaci Spojenej školy si pripravili krásny vianočný program plný vianočnej atmosféry. Deti z materskej školy sa taktiež zúčastnili a potešili nás vianočnými básňami a piesňami.

 • ČARO VIANOC

  Srdečne pozývame rodičov, starých rodičov, príbuzných a kamarátov na vianočné vystúpenie detí zo Spojenej školy, ktoré sa uskutoční 17.12.2017 o 14:00 v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.

 • MIKULÁŠ V MŠ

  6. 12. 2017

  Dňa 6. decembra 2017 navštívil našu MŠ Mikuláš. Deti ho privítali starostlivo nacvičeným programom - pesničkami a básničkami. Každé dieťa si od Mikuláša odnášalo balíček plný sladkých prekvapení a veľa pekných spomienok na stretnutie s ním.

 • 24. 10. 2017

  Šalátový deň - Na úvod pani zástupkyňa Betka Boženská všetkých srdečne privítala a dala slovo našim nedočkavým detičkám z triedy Motýlikov a Lienok, ktoré vystúpili s milým pásmom básní a piesní. Šikovné mamičky, babičky a pani kuchárky nám pripravili rôzne maškrty, výborné pomazánky, šaláty, na ktorých si všetci výborne pochutnali. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie posedenie.

 • 19. 10. 2017

  Do galérie Divadlo - ČAROVNÁ MUZIKA boli pridané fotografie.

 • 26. 6. 2017

  Dňa 22.6.2017 sme mali v našej MŠ rozlúčkovú opekačku s predškolákmi a s ich rodičmi. Na úvod nám predškoláci krásne zarecitovali, zaspievali, potom sme si opekali špekačky a nakoniec sme sa spolu s našimi kamarátmi poriadni vyšantili.

 • 21. 6. 2017

  V Mestskej knižnici sa dňa 21.6.2017 uskutočnila súťaž v speve: ZAMAGURSKÁ SUPERSTAR. Súťaže sa zúčastnili deti z MŠ Haligovce, MŠ Spišské Hanušovce a MŠ Spišská Stará Ves. Porota mala veľmi ťažké vybrať deti,ktoré spievali najlepšie a najkrajšie, lebo všetky deti spievali výborne. Nakoniec sa porote podarilo vybrať dve prvé, dve druhé miesta a jedno tretie miesto. Ostatné deti dostali za účasť malu pozornosť. Ďakujeme všetkým zúčastneným. 

 • 16. 6. 2017

  Do galérie Beseda- Nemaj strach zo psa boli pridané fotografie.

 • 2. 6. 2017

  Žltý deň nám priniesol pekné počasie, vďaka ktorému sme si mohli na ihrisku zasúťažiť, zatancovať, zaspievať a zahrať sa rôzne pohybové hry. Bolo nám výborne a všetci sme boli veselí a šťastní.

 • 1. 6. 2017

  KARNEVAL - v tento krásny slnečný "biely" deň, nám detičky predviedli svoje zaujímavé masky prechádzkou cez mesto. Zastavili sme sa na zmrzlinu a spokojne sme sa vrátili do svojich tried, kde sme dostali malé darčeky na Deň detí.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 232/119, Spišská Stará Ves
 • +421 52 482 23 06

Fotogaléria