Navigácia

O škole

Profil školy

Vítame Vás na stránke našej materskej školy        

 

           Materská škola Spišská Stará Ves je od roku 2011 organizačnou zložkou Spojenej školy Spišská Stará Ves. Je  trojtriedna a poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov. Prevádzku zabezpečuje 6 kvalifikovaných učiteliek vrátane pani zástupkyne a 5 prevádzkových zamestnancov. 

             Zameranie materskej školy je hlavne na výchovu k ochrane životného prostredia, spolupráca s rodičmi, príprava detí na život a vstup do Základnej školy, individuálny prístup ku všetkým deťom. Sme materská škola podporujúca zdravie a bojujeme proti obezite detí. Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu  " ZVEDAVÉ HLAVIČKY". Výchovu a vzdelanie obohacujeme o regionálne prvky, vďaka vhodným podmienkam a vonkajšiemu prostrediu máme možnosť plniť prvky environmentálnej výchovy.

           Mimo hlavnej výchovno-vzdelávacej činnosti ponúkame deťom v spolupráci s CVČ možnosť zapojiť sa do krúžkov: detského tanečného krúžku Lienka a Gymnastika. V spolupráci so ZUŠ je možné prihlásiť sa na hudobný,  tanečný či výtvarný odbor.

             Pedagogický kolektív  je kvalifikovaný,učiteľky sa  naďalej  vzdelávajú na rôznych kurzoch, školeniach, kontinuálnych vzdelávaniach, samoštúdiom odbornej literatúry a časopisov.

             Rodičia majú možnosť zúčastniť sa na programe školy aj mimotriednych akciách, ktoré v spolupráci s RZ organizujeme. Pre deti počas roka  pozývame rôzne výchovné vystúpenia a divadielka, robíme karneval, exkurzie, besiedky, brigády na školskom dvore  aj posedenia s rodičmi.

Novinky

Kontakt

  • Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 232/119, Spišská Stará Ves
  • +421 52 482 23 06

Fotogaléria